Stichting Librije

De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen is op 7 mei 1984 opgericht. Het doel van de zelfstandige Stichting is de instandhouding en het beheer van de boeken, de handschriften en het meubilair behorende bij de Librije. Hierin zijn mede begrepen het conserveren, de restauratie en de presentatie. Het eigendom van de Librije berust bij de Protestantse Gemeente Zutphen.

In de ruim 25 jaar van zijn bestaan heeft de Stichting met hulp van velen, menskracht en financieel, de conservering van de boeken en de lectrijnen uitgevoerd en een nieuwe, prachtige, moderne wetenschappelijke catalogus laten uitbrengen. In juni 2010 verscheen het eerste vervolgdeel op deze catalogus. Zie daarvoor ook www.philipelchers.nl . Een ander groot project dat de Stichting heeft uitgevoerd is de permanente expositie over de Librije, die zich bevindt in de Raadskapel van de Walburgiskerk. De openstelling van de Walburgiskerk en de Librije geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Stichting en is mogelijk dankzij de tientallen enthousiaste en kundige vrijwilligers.

De Walburgiskerk en de Librije behoren beide tot de ‘top 100’ van de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland. Het is dan ook niet vreemd dat beide de status van museum hebben. De combinatie met het gebruik van de kerk door de Protestantse Gemeente Zutphen is bijzonder. De Sint Walburgiskerk bergt op die wijze zowel de kerkelijke als de museale functie in zich. Daarnaast worden het schitterende Baderorgel en de kerk ook gebruikt voor concerten. Zie daarvoor www.baderorgel.nl . Voor het behoud van het gebouw de Walburgiskerk tekent de Stichting Behoud Walburgiskerk.