Gewelfschilderingen

A Credokapel: Alle schilderingen vormen een geheel: de twaalf apostelen, elk met een van de twaalf artikelen van het geloof. Bij elke apostel hoort een profeet, elk met een bijpassende tekst uit zijn boek. In de sluitstenen de lijdenswerktuigen.

B Noordertransept: De Doop in de Jordaan, de Verheerlijking op de Berg, Jezus en de Samaritaanse Vrouw, en aan de oostzijde het Laatste Oordeel.

C Viering: De Kruisafname, de Opstanding, de Verschijning aan Maria Magdalena op Paasmorgen, en aan de oostzijde de Hemelvaart.

D Koor en koorsluiting: Nebukadnezar, Mercurius Hermes, Hermes Trismegistus, en aan de oostzijde Vergilius kondigen als vertegenwoordiger van de oude volken
(Babylon, Griekenland, Egypte en Rome) de komst van Christus aan. In de koorsluiting Maria met het Christuskind, aan weerszijden sibyllen (waarzegsters) met teksten over de komst van Christus.

E Zuidertransept: St. Johannes de Evangelist, St. Matthias, de sibylle van Cumae, en op de het oostgewelf een sybille ‘van 18 jaar’. Alle figuren hebben tekstbanden.

F Annakapel: alle schilderingen vormen een geheel. Afgebeeld is de stamboom van Jezus, deels ontleend aan de Legenda Aurea.