Bezienswaardigheden

1 Gotische kaarsenkroon. Eind 14e eeuw. Op de onderste rand namen van apostelen, Jezus en Maria. Symboliek wijst op het Hemels Jeruzalem.

 

 

 

Tekstbord met de Tien Geboden

Tekstbord met de Tien Geboden

2 Tekstbord met de Tien Geboden. Tweezijdig beschilderd.

3 Preekstoel uit de 17e eeuw. Aan de kuip een gotische lezenaar. De voet is uit de 19e eeuw.

4 Bader-Timpe orgel. Oorspronkelijk uit 1637, begin 19e eeuw uitgebreid. Op het rugpositief de wapens van het graafschap Zutphen, het hertogdom Gelre en de stad Zutphen.

5 Teksteborden met het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis. Omlijsting uit 1610. De borden zelf zijn mogelijk ouder.

Koperen doopvont 'Font Viate'

Koperen doopvont

6 Koperen doopvont uit 1527. Gegoten door Gielis van den Eynde te Mechelen (België).

7 Deksel van een sarcofaag, mogelijk van Graaf Otto I van Gelre en Zutphen. Hij gaf Zutphen stadsrechten in 1190. Hij overleed op 25 november 1207.

8 Plank van de broodkast van de St. Antho¬nie Grote Broederschap. Deze in 1451 opgerichte en nog steeds bestaande broederschap deelde brood uit aan de armen.

9 Nieuw liturgisch centrum, ontworpen door de Zutphense kunstenaar Gert Wijmans.

10 Muurschildering: Kruisiging met aan weerszijden St. Michaël (links, met weegschaal) en St. Jacobus (rechts met staf ).

de legende van de drie levenden en de drie doden

de legende van de drie levenden en de drie doden

11 Muurschildering: de legende van de drie levenden en de drie doden. Drie prinsen rijden tijdens een feest het bos in en ontmoeten daar drie doden: “Wat gij zijt waren wij, wat wij zijn zult gij worden. Mens, gedenk te sterven!”

12 Grafzerk van Baudartius (predikant te Zutphen, lid van de commissie die de Statenvertaling maakte).

Grafmonument van Heeckeren

Grafmonument van Heeckeren

13 Grafmonument van Everhard van Heeckeren en zijn vrouw (1706). Links een muurschildering: vier kerkvaderen (St. Augustinus, St. Ambrosius, St. Hiëronimus en St. Gregorius) en een heilige.

14 Ingang van de Librije: een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw, met oorspronkelijke inrichting. De boeken liggen aan kettingen vast. De collectie telt onder meer 85 incunabelen (drukken van vóór 1500) en 500 boeken uit de zestiende eeuw.

Uiteraard kunt u al deze bijzonderheden zelf bekijken. Een bezoek aan de Walburgiskerk en de Librije is bijna een ‘verplicht’ onderdeel van uw bezoek aan Zutphen. Kijk hier voor de openingstijden.