Petrus en Paulus pilaar

U ziet als eerste beelden van de KRAAGSTENEN:

De vierde pilaar op rij net als zijn voorgangers voorzien van een aantal fraaie afbeeldingen. Het is de meest oostelijke pilaar. Van links naar rechts: “Sint Walburga”, “Koningskop”, gevolgd door twee bloemmotieven.

Op de tweede rij zijn de PILAARAFBEELDINGEN zichtbaar:

Een heiligenfiguur met een sleutel, dat kan niet missen: Petrus. Als andere afbeeldingen om Petrus aan te duiden zijn wel de haan, een visnet of een omgekeerd kruis gebruikt.

Van Paulus is het zwaard het traditionele attribuut; daarmee is hij gedood. Opmerkelijk vaak is Paulus als een kalende man afgebeeld.

Dat de afbeelding van de non met het kroontje waarschijnlijk Walburga voorstelt, is waarschijnlijk omdat Walburga de patroonheilige van het kapittel was. Haar adellijke kroontje was duidelijk genoeg.