Librije wat is het unieke

Librije bestaat meer dan 450 jaar!

De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw. Zij werd opgericht door twee kerkmeesters, Conrad Slindewater en Herman Berner. Uit archiefstukken blijkt dat een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen.

Ende dairin, met der tijt getuicht die beste Buicke, die men krijgen, ofte warven kan, in die hillijge schrift, beijde Rechten, Medicijn, ende Christlicke historien, met ander eerlicke ende nutte konsten.

Schets van de Librije, ca. 1555,

Zij werd gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters.
Als openbare leeszaal heeft De Librije dertig jaar gefunctioneerd. In der zeventiende en achttiende eeuw was het een bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte De Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd De Librije herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis. Sinds 1984 wordt zij beheerd door een beheerstichting: De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen.
De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland. En daarbuiten, want er bestaan maar één andere vergelijkbare bibliotheek: In Italië (Cesena).

De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden.