De Walburgiskerk

 

Korte geschiedenis

wbkwerkIn de elfde eeuw bouwde de bisschop van Utrecht hier een grote Romaanse kerk naar het model van andere Utrechtse kerken. Boven het huidige koor en de wanden van de transepten zijn daar nog delen van bewaard gebleven.
In de dertiende eeuw werd deze kerk verbouwd in Keulse Romano-Gothiek. Het koor en de transepten werden overwelfd en het schip werd nieuw gebouwd.
In de veertiende eeuw werden kooromgang en Raadskapel gebouwd. In de vijftiende eeuw werden eerst de zijschepen en later de dwarskapellen gebouwd. Tenslotte ontstond aan de noordzijde het Mariaportaal. In de zestiende eeuw werd de Librije toegevoegd.
Sinds 1591 is de kerk in gebruik voor de hervormde eredienst. In 1637 kreeg de toren de huidige barokke spits. Deze is na de torenbrand van 1948 opnieuw opgebouwd.
De kerk is eind negentiende eeuw ingrijpend gerestaureerd onder leiding van de neogotische architect P.J.H. Cuypers. Na de Tweede Wereldoorlog is de oorlogsschade hersteld. Van 1970 tot 1998 is de kerk opnieuw gerestaureerd.

Bezienswaardigheden op ooghoogte

 

wbk-int-kroon-11 Gotische kaarsenkroon. Eind 14e eeuw. Op de onderste rand namen van apostelen, Jezus en Maria. Symboliek wijst op het Hemels Jeruzalem.

2 Tekstbord met de Tien Geboden. Tweezijdig beschilderd.

3 Preekstoel uit de 17e eeuw. Aan de kuip een gotische lezenaar. De voet is uit de 19e eeuw.

4 Bader-Timpe orgel. Oorspronkelijk uit 1637, begin 19e eeuw uitgebreid. Op het rugpositief de wapens van het graafschap Zutphen, het hertogdom Gelre en de stad Zutphen.

Lees meer: Bezienswaardigheden op ooghoogte

Baderorgel

 
 

 

baderorgelIn de St.Walburgiskerk te Zutphen staat het beroemde Henrick Bader orgel. Met zijn prachtige renaissanceklanken en zijn laat barokke toevoegingen behoort het tot de fraaiste orgels van Nederland. Daarnaast staat in het koor van de kerk het Ahrendorgel en in de Credo kapel het Hillebrandorgel, een kabinetorgel.

Koperen doopvont

  

 

doopvontFons vitae - "Levensbron"
Dat de doopvont in de Zutphense Sint Walburgiskerk nog steeds redelijk intact is, is het gevolg van een goed ingrijpen door de kerkmeesters in 1597. De Spanjaarden roofden vee en burgers weg. Door de Spanjaarden een stuk kerkeland ter verpanding aan te bieden hebben bleef de vont gespaard als object voor roof. Dat neemt echter niet weg dat de vont later alsnog ontdaan werd van ornamenten en beeldjes

Gewelfschilderingen

 

sybllen-op-kruisbogenA Credokapel: Alle schilderingen vormen een geheel: de twaalf apostelen, elk met een van de twaalf artikelen van het geloof. Bij elke apostel hoort een profeet, elk met een bijpassende tekst uit zijn boek. In de sluitstenen de lijdenswerktuigen.

B Noordertransept: De Doop in de Jordaan, de Verheerlijking op de Berg, Jezus en de Samaritaanse Vrouw, en aan de oostzijde het Laatste Oordeel.

C Viering: De Kruisafname, de Opstanding, de Verschijning aan Maria Magdalena op Paasmorgen, en aan de oostzijde de Hemelvaart.

D Koor en koorsluiting: Nebukadnezar, Mercurius Hermes, Hermes Trismegistus, en aan de oostzijde Vergilius kondigen als vertegenwoordiger van de oude volken
(Babylon, Griekenland, Egypte en Rome) de komst van Christus aan. In de koorsluiting Maria met het Christuskind, aan weerszijden sibyllen (waarzegsters) met teksten over de komst van Christus.

E Zuidertransept: St. Johannes de Evange-list, St. Matthias, de sibylle van Cumae, en op de het oostgewelf een sybille ‘van 18 jaar’. Alle figuren hebben tekstbanden.

F Annakapel: alle schilderingen vormen een geheel. Afgebeeld is de stamboom van Jezus, deels ontleend aan de Legenda Aurea.