Historische stadsbibliotheken in Nederland

Studies over openbare stadsbibliotheken

Historische Stadsbibliotheken in Nederland

Historische Stadsbibliotheken in Nederland

Historische stadsbibliotheken in Nederland vormt het sluitstuk van de viering in 2014 van het 450-jarig bestaan van onze beroemde kettingbibliotheek. De bijdragen van het toen gehouden jubileumcongres worden in dit boek gepresenteerd. Bovendien zijn er artikelen aan toegevoegd over bibliotheken die tijdens het congres niet behandeld konden worden. Deze bundel geeft in zestien hoofdstukken voor het eerst een overzicht van de historische stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen).
Historische stadsbibliotheken in Nederland onder redactie van Ad Leerintveld en Jan Bedaux is een unieke uitgave van de Walburgpers in Zutphen en verschijnt als deel XVIII in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel.
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/stadsbibliotheken/