Een verplaatste ingang

Christus (Salvator Mundi, Redder van de Wereld)

Dit is het beeld dat de bezoeker het eerst zag als hij de Librije binnenkwam door de oorspronkelijke ingang.
In 1706 is die dicht gemetseld.

De huidige ingang is maar een achterdeurtje; de oorspronkelijke ingang was daar waar nu dat grote barokke praalgraf voor Evert van Heeckeren en zijn echtgenote Maria Torck staat.

Let wel, de echtelieden zijn niet hier begraven. Het monument is na hun dood (in 1680 resp. 1690) door hun kinderen opgericht. Het monument is juist daar opgericht omdat de familie in die nis een grafkelder bezat.

Dat wordt speculeren, want de echte overwegingen zijn niet in documenten te verwachten. Het effect was in ieder geval dat de bezoeker niet werd geconfronteerd werd met de afbeelding van Christus. Maar dit was een Christus zonder die Maria, waar protestanten niet zo van houden.

De oude toegang was in de Vier lerarenkapel, met een schildering van de zogenaamde Gregoriusmis. Deze gold als bewijs dat de verandering van hostie in het lichaam van Christus daadwerkelijk plaats vond.

Als er nu iets is waarover protestanten en katholieken het nooit eens zullen worden, is het dat. Maar dan was het eenvoudiger en goedkoper geweest er kalk over te smeren en dat is niet gedaan.

 

Conclusie: we weten het niet.