Barbarapilaar

Op de Barbarapilaar zijn 4 kraagstenen en 4 Pilaarafbeeldingen uitgebeiteld.

Kraagstenen

Pilaarafbeeldingen:

St. Barbara is herkenbaar aan haar attributen: toren en zwaard. In heiligenlegenden is te lezen dat Barabara door haar vader in een toren werd opgesloten om haar te behoeden voor de wereld. Ze kwam toch met het Christendom in aanraking en bekeerde zich. Daarop werd ze onthoofd en nog wel door haar vader; daarop wijst het zwaard. De vader werd onmiddellijk daarna dodelijk door de bliksem getroffen. Haar attributen zijn: een toren (met drie vensters, symbool voor de Drievuldigheid), een kanon en een martelaarspalm. Op grond van haar geschiedenis is ze beschermheilige van hen die een gewelddadige dood door vuur of bliksem te vrezen hebben: artilleristen, mijnwerkers, brandweerlieden.

De Evangelist Johannes is altijd te herkennen aan de adelaar, Marcus aan de leeuw. De attributen van deze heilige Catharina (er zijn meer heilige Catharinas) zijn het rad en het zwaard. Dit is Catharina van Alexandrië, een van de meest populaire heiligen in de Middeleeuwen. Ze was Christen en bekeerde veertig filosofen die waren opgeroepen om haar van haar geloof af te brengen. Toen werd geprobeerd haar te verpletteren door een rad met ijzeren punten. Maar het rad brak. Uiteindelijk werd ze onthoofd, vandaar het zwaard.