De boekencollectie

Kaart van Jerusalem

Kaart van Jerusalem

De collectie boeken bestaat uit zeven handschriften, 85 incunabelen (boeken gedrukt voor 1500), 501 titels uit de zestiende eeuw, 134 onderwerpen uit de zeventiende eeuw en tenslotte dertien uit de achttiende eeuw, in totaal 741 titels. De belangrijkste onderwerpen van de collectie zijn: theologie, kerkelijk en wereldlijk recht, klassieke letterkunde en geschiedenis.

De incunabelen zijn hoofdzakelijk gedrukt in Venetië, Bazel, Straatsburg, Deventer, Keulen, Lyon, Mainz of Neurenberg. De zestiende-eeuwse collectie is in grote meerderheid van Duitse herkomst, vooral uit Keulen en Bazel. Nederlandse drukken, komen vooral uit Antwerpen, Leuven en Deventer, Franse drukken uit Lyon en Parijs. Ze zeventiende-eeuwse collectie is in meerderheid van Nederlandse herkomst, vooral uit Amsterdam en Leiden, daarnaast Duits en Frans.

Vele boekbanden zijn nog voorzien van de oorspronkelijke, fraai gestempelde banden. Bijzondere exemplaren in de collectie zijn onder meer een handgeschreven missaal, afkomstig uit een Deventer scriptorium, maar geschreven voor het Zutphense convent Isendoorn, een tweetal liturgische handschriften uit de vijftiende eeuw en een eerste druk van Copernicus “De Revolutionibus orbium coelestium” (in het Nederlands: Over de Omwentelingen van de hemelse sferen).

Sommige incunabelen en vroeg zestiende-eeuwse drukken zijn uiterst zeldzaam. Van enkele tientallen schoolboekjes heeft De Librije zelfs het enig bekende exemplaar.

De unieke waarde van De Librije ligt echter niet zo zeer in de decoratie van de boeken als wel in het feit dat een in haar kern zestiende-eeuwse collectie grotendeels in haar oorspronkelijke gedaante, niet door latere generaties “gerestaureerd”, op de oorspronkelijke plek, met de oorspronkelijke inrichting bewaard is gebleven.

De wetenschappelijke betekenis van de collectie blijkt uit regelmatige raadplegingen of verzoeken om inlichtingen door boekrestauratoren, codicologen, boekhistorici en andere wetenschappers uit binnen- en buitenland. In 2008 is de moderne wetenschappelijke catalogus gereed gekomen. De catalogus is o.a. verkrijgbaar in de Walburgiswinkel.