De Librije, een unieke bibliotheek

                                                       De Librije 450 jaar!!
                                                       Bekijk de  jubileumactiviteiten.


Wat maakt de Librije uniek?

De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw. Zij werd opgericht door twee kerkmeesters, Conrad Slindewater en Herman Berner. Uit archiefstukken blijkt dat een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het "ware" geloof te behouden door hen "goede" boeken te laten lezen.De Librije: Foto Achim Bednorz Keulen
Zij werd gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters.
Als openbare leeszaal heeft De Librije dertig jaar gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte De Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd De Librije herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis. Sinds 1984 wordt zij beheerd door een beheerstichting: De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen.
De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland. En daarbuiten, want er bestaan maar twee andere vergelijkbare bibliotheken: in Cesena en Florence (Italië).

De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden.

 Indien u een link naar deze site wenst op te nemen kunt u dat vrijblijvend doen en gebruik maken van onderstaande afbeelding. Copieer onderstaand logo naar uw site en koppel hier een link aan naar http://www.librije-zutphen.nl


Wij stellen het op prijs wanneer u ons op de hoogte brengt van het opnemen van deze link.

 

 

 

 

 

450 jaar Librije

Oudste bibliotheek van Nederland 450 jaar
Programma Jubileumviering 450 jaar Librije Zutphen

1. Nationaal Museumweekend 5 en 6 april 2014
Manifestatie rondom het oude boek in de St. Walburgiskerk -antiquaren, uitgevers, drukker, boekbinder, boekrestaurator, Koninklijke Bibliotheek Den Haag,
beeldend kunstenaar en de Librije presenteren zich in de St. Walburgiskerk. De Librije is toegankelijk en in de consistoriekamer worden bijzondere boeken uit de
Bovenlibrije geopend voor de belangstellende bezoeker.
librije-001 grZaterdag 5 april is de kerk geopend van 10.30 tot 17.00 uur en zondag 6 april van 12.00 tot 16.00 uur voor de manifestatie.
2. Librije open voor donateurs, subsidiënten en vrijwilligers op zaterdagmiddag 14 juni 2014.
Tijdens deze ontvangst worden bijzondere boeken uit de Librije in de consitoriekamer geopend en kunnen worden ingezien.
3. Juni en juli – De Librije open voor basisscholen
4. Augustus- Librije open voor vervolgonderwijs
5. Augustus-september- Librije open voor ouderen uit Zutphen en omgeving
6. 13 en 14 september 2014- Open Monumentenweekend
Publieksmanifestatie
Boekpresentatie tweede vervolgdeel op de Catalogus Librije Zutphen
Librije open
7. 9 oktober 2014
Internationaal congres historische stadsbibliotheken

Verder:
Gedurende dit Jubileumjaar is de Librije zowel voor passanten en als voor groepen te bezichtigen met extra openstellingsmaanden. Ook is (groeps)bezoek op afspraak mogelijk voor de bijzondere bovenlibrije.

Getracht wordt om dit jaar door Zutphen een ketting van nevenactiviteiten te smeden met naar wij hopen medewerking van de stedelijke musea, de openbare bibliotheek, het archief en anderen. Dit kan zijn een vitrine met bijzondere stukken over de Librije en het oude boek, een lezing, etc.

Alle activiteiten worden het gehele jaar door via de website, posters-folders en de (plaatselijke) pers onder de aandacht gebracht.

Toelichting op het programma

!n 1564 werd te Zutphen een nieuwe bibliotheek geopend in een naar middeleeuws model gebouwde kapelachtige ruimte aan de St. Walburgiskerk. In deze librije plaatsten de kerkmeesters van de Walburg op houten lectrijnen geleerde, katholieke boeken die een tegenwicht moesten bieden tegen de naderende Reformatie. De boeken werden met kettingen vastgeketend aan een stang boven de lessenaars. Deze situatie is tot op de dag van vandaag onveranderd in stand gebleven. De librije van Zutphen is dan ook een monument en beschermd krachtens de wet behoud cultuurbezit. 

Ruim 25 jaar geleden kwam de librije onder beheer van de Stichting Librije Walburgiskerk. Met financiële steun van vele donateurs, Rijk, Provincie en Gemeente heeft de Stichting onder begeleiding van deskundigen van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een groot restauratie- en conserveringsprogramma kunnen uitvoeren en is een wetenschappelijke catalogus verschenen.boeken-4
Nu grijpt de Stichting het 450-jarig bestaan van deze unieke kettingbibliotheek aan voor een feestelijk jubileumprogramma.
Het jubileumjaar wordt geopend tijdens het Museumweekend van 5 en 6 april 2014. Dan zal er in de St. Walburgiskerk een manifestatie worden gehouden rondom het oude boek. Onder anderen zullen antiquaren, uitgevers, een restaurator en een boekdrukker zich presenteren. Natuurlijk is dan ook de librije toegankelijk voor publiek.
Tijdens het Monumentenweekend, 13 en 14 september 2014, zal de publieke viering van het jubileum worden afgesloten met een publiekslezing en een boekpresentatie.
Tussen april en september zullen voor speciale groepen (leerlingen van het primaire en secundaire onderwijs, ouderen en natuurlijk vrienden, donateurs en subsidiënten) speciale ontvangsten worden gehouden.
Het jubileum wordt op 9 oktober 2014 afgesloten met een wetenschappelijk congres over historische stadsbibliotheken in Nederland. De Nederlandse Boekhistorische Vereniging participeert in het congres waarvoor zich reeds bekende boekhistorici als spreker hebben aangemeld.

Laatst aangepast (vrijdag, 21 maart 2014 19:55)